Grupo Sakura Dance

Grupo Sakura Dance

quinta-feira, 18 de abril de 2013

Aprenda a Dançar Matsuri Dance: Matsumoto Bon BonMatsumoto Bon Bon

Bon Odori

Natsuga bonbon azuni nori
Ringo konashino hana sakeba
Kiriga nagarete kaminurassu
Shirajo no mussume no kaminurassu
Thoutin tomoshita Matsumoto bonbon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Matsumoto bonbon shirono mati
Yamani midori no kaze fukeba
Surippa aoota aoyamassama ga
Mori no mukou kara mati no tsudi
Dokoi dinjoo dokoi dinjoo
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
(dokoi dokoi guinjo, dokoi dokoi guinjo....)
hotaru bonbon sekeraguiri
oote wakarete metobagawa
oshiro kuro keriya yaminawo kurai
atashi no akaji já nawo kurai
thoutin tomoshita Matsumoto bonbon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Tsukiga bonbon yama nobore
Tsutama fukashino satoterassu
Mawari yama nara toogue miti
Tooi mati made kayoi tai
thoutin tomoshita Matsumoto bonbon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon
Bonbon Matsumoto Bon bon bon

Nenhum comentário:

Postar um comentário